Hvam videregående skole har 2-årig agronomutdanning på deltid, med oppstart i august 2019.

Undervisningen veksler mellom teori og praksis, og foregår hver onsdag kveld og ca. en lørdag i måneden samt en samling torsdag til lørdag per halvår. Utdanningen er også tilpasset for deg som er i full jobb.

Utdanningen er et tilbud til de som:

  • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gard, arbeide som avløser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid.
  • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
  • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse.
  • Ønsker grunnleggende kunnskaper, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt.
  • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.

Du får kompetansen innen fagområdene planteproduksjon, husdyr, økonomi, næringsutvikling, gårdsdrift, økologisk landbruk, skog og traktor og maskin.

Søknadsfrist: 1. mars 2019.

Les mer om utdanningen og last ned søknadsskjema her

Kontaktperson for utdanningen:
Gerd Sylvi Hertzenberg
Leder for voksenopplæringen
E-post: Gerd.sylvi.hertzenberg@hvam.vgs.no
Tlf: 91123821