Nytt fra fylket

 • Flott verveinnsats!

  Anne Guro Syversen og Martha Mjølnerød gir representantene fra Våler / Svinndal og Eidsberg Bondelag en ekstra påskjønnelse

  De lokale bondelagene i Østfold har siden fylkesårsmøtet i år vervet 191 nye medlemmer. Vervekampanjen ble startet 17. mars og har pågått frem til 15. november. I løpet av denne tida, har det blitt arrangert to spurtperioder med gode resultater og utdeling av klatretrøyer, spurttrøyer og ledertrøyer underveis.

 • Førstehjelpskurs for bønder

  Førstehjelp

  Med hånden på hjertet - finnes det førstehjelps kompetanse på din gård? Vi arrangerer kurs for bonden tirsdag 17. januar 2017 kl. 1800 – 2100 i Skippergata 6-8, 3. etg hos Halden Felles Bedriftshelsetjeneste.

Nytt fra Norges Bondelag

 • Større inntektsforskjeller i norsk jordbruk

  Foto: Odd Mehus

  Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst men at inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

 • Kom med innspill til Aksjonsutvalget

  Aksjonsutvalget i Norges Bondelag, fv: Einar Frogner, Oddvar Mikkelsen, Trond Ellingsbø, Astrid Solberg, Tora Voll Dombu, Lise Boeck Jakobsen. Unni Hellebø Andreassen var ikke tilstede.

  Planleggingen av en aksjonsberedskap rundt jordbruksoppgjøret i valgåret 2017 er i gang. Fristen for innspill er 13. januar 2017.

Kontakt Østfold

Tlf: 69 89 81 50

Epost: ostfold@bondelaget.no