Søk

logo

Du er her:

Nytt fra fylket

 • Guldkorn arrangerer "Mattreff" på Askim Frukt- og Bærpresseri onsdag 26. oktober kl. 18-21.

  Guldkornlogo

  Guldkorn inviterer igjen til Mattreff. Denne gangen i Askim. Mattreff er arenaen der produsenter treffer hverandre og viser frem sine produkter til potensielle kunder innenfor servering, aktivitets- og opplevelsesbransjen.

 • Sammenslåing av Degernes og Rakkestad til ett felles Bondelag?

  klubbe

  Degernes Bondelag og Rakkestad Bondelag har startet arbeidet med å utrede sammenslåing til ett felles bondelag. Utredningen har som formål å vise fordeler (og evt. ulemper) ved en sammenslåing av de to lokallagene. Ved å samle kreftene i forhold til media, opptre samlet overfor kommunen, i møte med stadig nye krav til oss som yrkesutøvere og eiendomsforvaltere. Utredningen skal også inneholde noe om ivaretakelse av verdifull aktivitet og engasjement i lokalmiljøet, slik at dette blir fulgt opp på en troverdig måte.

Nytt fra Norges Bondelag

 • Klare for klimadugnad

  Lars Petter Bartnes

  EU-kommisjonen la nylig fram forslag om klimamål for Norge som blant annet omfatter jordbrukssektoren. Bondelaget ønsker klimadugnaden velkommen og mener norsk landbruk bør ta en lederrolle i utviklingen av et mer klimasmart landbruk.

 • På tide å stikke fingeren i jorda

  Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag

  Regjeringen har varslet en nasjonal strategi for norsk bioøkonomi som skal gi økt grønn verdiskaping og nye klimaløsninger. Tilrettelegging og samarbeid med næringer som forvalter naturressursene er en forutsetning for å lykkes, skriver Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.