Jess! Midt i blinken for oss damene!

  • Tips en venn om denne siden

Da vi var på tur med unge bønder til Jæren, skal vi ikke legge skjule på at det var en stor overvekt av kara på turen. Heldigvis var det med to damer også blant deltagerne, som tålmodig har sett på tekniske innretninger i fjøs og store maskiner. Men da vi kom til Hagatoppen Gård var det damene som ble fylt av inspirasjon og engasjement og hadde mange spørsmål! På Hagatoppet Gård er Inn på tunet hovednæring.

Anita og Tor Martin Haga kjøpte Hagatoppet Gård i 2011. De har utviklet Inn på tunet-tilbud for ungdomsskoleelever og NAV. Her er det variert arbeidstrening som gjelder. Anita har tidligere jobbet i NAV og kjenner systemet der godt. Det er vi som må tilpasse oss NAV og regelverket de må forholde seg til, sier hun. Skoler i området, NAV og private er kjøperne av Inn på tunet-tjenestene på Hagatoppen.

Hagatoppen gård ligger i Sandnes kommune i Rogaland, og her følte vi trønderne oss mer på kjent grunn. Gården ligger oppe i lia, og fjell omkranser bygda. Drifta består av Inn på tunet, slaktegris, noe sau, noe grønnsakproduksjon og produksjon og salg av gras. I Inn på tunet-virksomheten følger stell av sau, pelsgris, høner, gjess og hester. Har du tenkt på hvor mye arbeid du kan få ut av stranger av selje og rogn? Først må de "hugges" og bæres til gården. Så legges de inn i innhengningene til hestene som gnager dem fri for bark. Så må de hentes derfra, tørkes og flises opp. Flisa brukes til strø hos dyrene.

Poenget her er at mye må gjøres tungvindt slik at vi har nok og variert arbeid, sier Tor Martin. Her passer det ikke for alle å holde på med det samme i flere timer. De ulike dyrene fôres og stelles, det er alle med på. Men så må vi ha ulike aktiviteter som de ulike brukerne trives med, sier han og utstråler at dette er en jobb han stortrives med. Det er i alt 15 brukere på Hagatoppen, og max 5 per dag. Noen har to dager og noen har tre. Arbeidstida er fra kl 10 - 14. Her er arbeidsklær som de skifter til. Ingen får gå i stallene uten vernesko. Sikkerhet er kjempeviktig. Motivasjonen i arbeidet med ungdommene er å se den positive utviklingen de gjennomgår. Grensesetting, tydelighet og tilstedeværelse skaper tillit og trivsel.

Du kan lese mer om Inn på tunet her. I Inn på tunet er gården arenaen for læring og omsorg. Folket på gården og arbeidet der er middelet til å nå et mål om læring, utvikling og livsglede. Konseptene er rettet mot skole, barnehage, eldreomsorg, arbeidstrening, rusomsorg, barnevern, kriminalomsorg - det er mange muligheter. Mulighetene ligger i de menneskelige ressursene på gården og de som knyttes til gården.Her er "timesekspressen" på Hagatoppen Gård! Gjessene bruker en time på runden sin, som de starter på nytt når de har kommet rundt. Men om natta er de inne:-) Tusen takk for at vi fikk komme :-)

Kornmaling på stand

Innholdsrik landbrukshelg med Ung Bonde og Agrisjå

To viktige landbruksarrangement har preget Trøndelag i helgen; Ung Bonde på Lerkendal og Agrisjå på Stjørdal. Her har mange funnet veien til informative og sosiale arenaer til inspirasjon og motivasjon.

Forvogn hos Bjarte Nærland Sør-Trøndelag Bondelag

Det kan bli for mye møkk!

Unge bønder fra Sør-Trøndelag fikk oppleve mye de tre dagene vi besøkte Rogaland og Jæren. Norsk Landbruksrådgivning Rogaland tok oss med til Nærland samdrift. Etterpå besøkte vi svineprodusentene Roar og Anne Karin Grødeland. Og drakk rabarbrasaft i Køhlner-paviljongen.

Hanne og Arild Helland Holstein fra Rogaland Sør-Trøndelag Bondelag

Spesial made for Hanne!

Arild (28) og Hanne (26) har drevet Helland Holstein på Varhaug i Rogaland i seks år. Og her er det ungt pågangsmot! Vi bruker det vi har og prøver å gjøre det beste ut av det, sa de til de unge bøndene som var på besøk fra Sør-Trøndelag. Og vi lot oss imponere.

Unge bønder fra Sør-Trøndelag ser utover Klostergården

Fra komle til kloster!

Unge sørtrønderske bønder studerer Rogalands landbruk. "Her er landbruket profesjonalisert og kapitalistisk. En bonde fra Rogaland ville spurt hva tjener du på dette, men det gjør ikke dere", sa assisterende landbruksdirektør Geir Skadberg til de 20 lydhøre unge bøndene.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere