Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det var godt oppmøte då Rogaland Bondelag hadde leiarsamling i helga. Det er nyttig, både for nye og meir rutinerte leiarar å få ny kunnskap og få snakka saman. Me var så heldige at me fekk med oss 1.nestleiar i Noregs Bondelag, Bjørn Gimming begge dagane. Saman med andre foredragshaldarar fekk ein snakka om fleire saker som er viktigte for Bondelaget framover. På slutten av dagen vart det verving i salen, der alle som var med på kurs tok telefonen fatt og prøvde seg på verving. Det ga fort resultater og Rogaland Bondelag kan noterer seg ein god medlemsvekst i November månad. Me trur leiararene returnerte til lokallaga med ny kunnskap og pågangsmot og ein klar halding om å stå på for rogalandsbonden framover.

Bondevenn- Hadle Nevøy

Stavanger Bondelag utnevner Landbruksdirektør Hadle Nevøy som Bondevenn. Hadle er en god støttespiller for landbruket i Rogaland.

Bondevenn

Marta Dagestad Undheim , veterinærkona som er som ei sol for landbruket. Ho er flittig brukt av jornalister som treng nogen svar . Ei dame med mange jern i ilden,og alltid eit smil på lur.Time Bondelag setter stor pris på det hu representerer og gjer, og utnemner ho til ein verdig Bondevenn.

Time Bondelag utnevner Bo Jensen som Bondevenn

Bo Jensen driv ysteri på Aurenes i Time.her produserast Knudenosten som er basert på geitemelk. Utdanning som kokk,sevitør,konditor og ikkje minst slakter vitner om eit pågangsmot og evne til å produsere litt utradisjonelt på Jæren. Her er ikkje mange Geitebesetninger.Ein god Bondevenn som framhever Norske kortreiste råvarer,samt eit stabilt Landbruk.

Open Gard  i Søre Hå. fotograf Sigbjørn A. Hofsmo

Open Gard søndag 25. august

Vi oppfordrer lokallaga til å arrangera Open Gard 25. august. Påmeldingsfristen til Norges Bondelag er 15. april

Nasjonal kampanjedag onsdag 10. april

Det arrangeres nasjonal kampanjedag for alle bondelagene. I Rogaland møter vi opp på torget fra kl. 12.00-13.00 onsdag 10.april. Det vil her være utdeling av ferske rundstykker, informasjonshefter om norsk landbruk og underholdning fra Ryfylke Livsgnist. Videre vil det være utdeling av Bondevenn- T- skjorter til noen personer som vi mener har gjort en spesielt god jobb i å snakke opp norsk landbruk. Vel møtt!

Dispensasjon for spreing av husdyrgjødsel – ta kontakt med kommunen

Våren 2013 er sein, vi ventar frost fram til påske og har ikkje grunn til å forvente at jorda er frostfri før eit stykke ut i april. Dette saman med ein haust der mange ikkje fekk spreidd den gjødselmengda ein hadde planlagt, i kombinasjon med tidleg innsett av beitedyr, har ført til at mange nå har overfylte gjødsellager. Jærkommunane orienterer i eit felles skriv om skriftleg søknad (pr. brev, e-post eller personleg frammøte) om spreiing av husdyrgjødsel.

Bondevenn

Time Bondelag var på medlemsmøte til Time Sau å Geit. Der var blandt andre Annette Lerbrekk og fortalte om Mathall prosjekte sitt på Bryne. Anette er 22 år ,utdanna kokk med kjærleik til lokalprodusert kortreist mat. Nå fyre ho i gang med Mathall på Bryne planlagt åpna til Jærdagen. Hennes engasjemang ,ståpå vilje å bevisste meining om råvarer og matopplevelser er eit forbilde for mange.Kundane skal møta eit ansikt som innbyr til lun drøs. Vi ønsker lukke til videre å gler oss til å besøke resturangen for eit måltid . Ein god bondevenn som vi setter pris på. Time Bondelag

Sterkt engasjement i Tysvær

Det var applaus og «buing» frå salen, og det var kviskring i rekkene. Rogaland Bondelag og lokallaga på Haugalandet arrangert bondemøte med listetoppane i jordbruksfylket. Ordstyrar Harald Dale syte for ein effektiv debatt.

Politisk møte i Aksdal

120 personer fant veien til Tysværtunet i Aksdal i går kveld. Listetoppene i Rogaland tok for seg sentrale tema som tollvern og markedsregulering. Det var godt engasjement fra salen. Møtet hadde som mål å synliggjøre forskjellene i de politiske program på sentrale tema som opptar næringa spesielt. Møtet ble ledet av Harald Dale.

Bondevenn

Time Bondelag har tjuvstarta Bondevenn-aksjonen. Dei var på Årsmøte til HLB og nytta høve til å overrekke Dag Jørund ei T-skjorte med påskrifta Bondevenn. Han er ein engasjert og dyktig person som ivrer for landbruket å naturen. Kunnskap og lærdom i tillegg til forskning er viktigt å få ut til folket. Dag Jørund fekk i tilleg ein pose kaffi til å nyte når han sitter i T-skjorta å ser utover Jæren. Han sette stor pris på skjorta og sko bruke den godt.

Våre samarbeidspartnere