Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterte tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering 11. feb, ved Tysværtunet kulturhus. Det var 14 deltakere.

Kjell Andreas Heskestad, leder i infoutvalget startet møte med å ønske velkommen. Han informerte videre om infoutvalget og hvilke oppgaver de jobber med. De arrangerer blant annet kurs, de har en fotokonkurranse gående nå, den er i hovedsak retta mot lokallagene. Tema for konkurransen er ”vi lager maten din”. Han nevnte også videoen som ble laga ”kæ seie Bonden” og hvilken suksess det ble. Erfaringer med filmen viser at en kan nå langt, selv med enkle midler. Han tror at filmen har fått mye oppmerksomhet fordi den bygger på ironi, humor og alvor, og at dette selger.

Brita Skallerud fra Norges Bondelag var for å snakke om utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer forståelige for folk flest? Hun gav råd og tips i møte med media ut fra sine egne erfaringer. Eirik Nedrelid fra Norsk Landbrukssamvirke kom med råd og tips om å nå igjennom i et travelt mediebilde. Hvordan vi kan bruke twitter, facebook, blogg osv.  Det var et nyttig kurs som vi håper at mange kan få brukt for i arbeide som tillitsvalgte fremover.