– Alle nye fjos skal sjølvsagt byggast til lausdrift. Men det må ikkje bli eit forbod mot båsar, seier Ola Andreas Byrkjedal, leiar i Rogaland Bondelag.

Om ni år, innan 2024, er kravet lausdrift innan mjølkeproduksjonen i alle fjos. Leiaren i Rogaland Bondelag oppmodar no Norges Bondelag til å arbeida for å få oppheva den datofesta overgangen frå båsfjos til lausdrift.