Optimisme

Ole Andreas Byrkjedal, leder i fylkesstyret i Rogaland Bondelag, opplever at jærbøndene er optimistiske.

– Investeringsviljen er stor. Mange er i gang med bygging eller planlegger å bygge nye fjøs, og det er mange som velger å satse selv om kravet er en utfordring for landbruksnæringen. Vi har et godt fagmiljø i regionen, og bøndene leverer matvarer som folk alltid har behov for, sier han.

– Løsdriftmodellen er bra både for dyra og bøndene, men jeg mener det er feil å datofeste kravet når det er snakk om såpass store investeringer. Men alle som bygger fjøs fremover bygger løsdrift, sier Byrkjedal videre.

 

 

Les mer på jbl.no