Tekstboks: Økonomisk støtte til kompetansetiltak
Vi viderefører noe av arbeidet i kompetanseløft Trøndersk landbruk og viderefører derfor støtteordningen til mentor og erfaringsgrupper. Grønn forskning inviterer nå bønder til å søke om midler til ulike kompetansetiltak.

Merk at kollegalæring og faglig opplæring nå avvikles, og at det kun er mulig å søke på Erfaringsgruppe og Mentor.

Søknadsskjema lastes ned  lengre ned i artikkelen.

Erfaringsgrupper er en fast gruppe gårdbrukere/skogeiere som møtes regelmessig for å diskutere fag og lære av hverandre. Tema for gruppen kan for eksempel være: Mjølkerobot, fôring, grovfôr, hvordan løse tidsklemma, utbygging av driftsbygning osv.

Pengene kan brukes til innleie av foredragsholder, studieturer, møtemat og leie av lokaler

KLT støtter erfaringsgrupper med 5000 kr/år.

Mentorordning innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega som kan bistå med råd, veiledning og som diskusjonspartner.  Dette er spesielt aktuelt ved større omlegginger av drifta, ved planer om utbygging og for nye brukere.

Pengene kan brukes til godgjøring av mentor

KLT støtter mentorpar med 4000 kr/år.

Støtten gis med en arbeidsfrist på 12 måneder.  Det er mulig å søke om støtte i 2 perioder, men det ene tiltaket må være avsluttet før det innvilges et nytt.

Maler på avtaler finner du her:

Søknad mentor

Søknad erfaringsgruppe

 

Hvilke krav settes til å få støtte:

  • Det gis ikke støtte til tiltak som allerede (del)finansieres gjennom andre statlige finansierte prosjekter
  • Midlene kan ikke brukes til å kjøpe utstyr, bøker eller lignende
  • Tilskudd til mentor er rettet mot bruk av en ekstern bonde som kan gi tips og råd innafor ønska område, og ikke en rådgiver eller lignende kommersiell aktør.
  • Erfaringsgruppene må bestå av minst 3 foretak
Søknad sendes til: kirsti.myran@oimat.no

Prosjektleder: Kirsti Margrete Myran

tlf: 48 13 68 91