Det grønne skiftet - landbrukets renessanse?

v/ Reidar Almås, Norsk senter for bygdeforskning

Vi ser dere - vi utfordrer dere!

v/ Astri Liland, fagsjef kompetanse i Norsk landbrukssamvirke

Nye arbeidsmetoder i landbruket—vår erfaring med erfarings-grupper og mentor

Blir det bedre mat av samordna rådgivning?

v/Petter Baalsrud, Medlemssjef Tine

Framtidsvyer fra framtidens bønder og landbruksrådgivere

Hva har vi høstet, hva sår vi?

v/Hanne Solem Hansen Studieleder på HiNT

Er landbruket i Trøndelag offensivt nok - hvor går veien videre

v/Kirsten I . Værdal, landbruksdirektør i N-T,

Landbruksmelding Trøndelag - et styringsverktøy som gir resultater

v/Gunn Iversen Stokke, fylkesvaraordfører i Sør Trøndelag,