Det er Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med blant annet Østlandsforskning som har utgitt rapporten «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland» på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune.Illustrasjonsfoto av noen av de produkter landbruket produserer.

Utredningen bekrefter det Oppland Bondelag har gjentatt mange ganger; at landbruket er en svært betydningsfull næring i Oppland. Det gjelder både økonomisk verdiskaping og sysselsetting. Verdiskapingen har økt med vel 70 mill. kr i perioden 2005 – 2010 til tross for at antall årsverk i landbruket har blitt redusert med vel 900 årsverk i samme periode. I noen kommuner er faktisk andelen sysselsatte i jordbruket over 20%.

 

Link til Fylkesmannens hjemmside og saken om verdiskaping.

Her kan du laste ned hele rapporten.