Positivt med MRSA-erstatning

Publisert 08.10.2014
  • Tips en venn om denne siden

MRSA-erstatning i statsbudsjettet er viktig for å sikre en svineproduksjon fri for antibiotikaresistente bakterier.

I statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å utvide dagens erstatningsordning slik at svinebesetninger som må sanere for LA-MRSA får dekket større deler av merutgifter og tap som følger med saneringen.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

Norges Bondelag har lenge jobbet for å få på plass en økonomisk ordning for bønder som må slakte ned besetningen sin dersom den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA påvises. De økonomiske tapene som følge av pålegg om nedslaktning og sanering kan bli betydelige og dekkes ikke tilstrekkelig av dagens erstatningsordninger.

Lars Petter Bartnes.- Vi i Norges Bondelag er glade for at denne ordningen nå kommer på plass. En samlet næring støtter ambisjonen om å holde norske griser fri for LA-MRSA-smitte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. - Samtidig har vi vært tydelig på at antibiotikaresistens er et samfunnsansvar, og myndighetene må ivareta bonden økonomisk slik at han ikke risikerer å miste livsgrunnlaget sitt.

- Norsk husdyrproduksjon er verdensledende når det gjelder god dyrehelse. En årsak til dette er felles ambisjoner og godt samarbeid mellom næring og myndigheter, samt gode offentlige erstatningsordninger. Ordningen som kommer på plass i statsbudsjettet er derfor viktig, slår Bartnes fast.

 

Bør gjelde for 2013 og 2014 også

Ordningen gjelder for 2015. Imidlertid er det flere svinebesetninger som allerede har slaktet ned og sanert for LA-MRSA i 2013 og 2014.

- Innsatsen som disse bøndene har gjort har bidratt til at vi nå har god kontroll med LA-MRSA smitten blant griser her til lands. Vi forventer at også disse får mulighet til å få erstatning i tråd med hva som legges opp i statsbudsjettet 2015, sier Bartnes og legger til at Norges Bondelag vil ta opp dette spørsmålet med Landbruks- og matdepartementet.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag: tlf 90084576
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere