Positivt med MRSA-erstatning

Publisert 08.10.2014
  • Tips en venn om denne siden

MRSA-erstatning i statsbudsjettet er viktig for å sikre en svineproduksjon fri for antibiotikaresistente bakterier.

I statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å utvide dagens erstatningsordning slik at svinebesetninger som må sanere for LA-MRSA får dekket større deler av merutgifter og tap som følger med saneringen.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

Norges Bondelag har lenge jobbet for å få på plass en økonomisk ordning for bønder som må slakte ned besetningen sin dersom den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA påvises. De økonomiske tapene som følge av pålegg om nedslaktning og sanering kan bli betydelige og dekkes ikke tilstrekkelig av dagens erstatningsordninger.

Lars Petter Bartnes.- Vi i Norges Bondelag er glade for at denne ordningen nå kommer på plass. En samlet næring støtter ambisjonen om å holde norske griser fri for LA-MRSA-smitte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. - Samtidig har vi vært tydelig på at antibiotikaresistens er et samfunnsansvar, og myndighetene må ivareta bonden økonomisk slik at han ikke risikerer å miste livsgrunnlaget sitt.

- Norsk husdyrproduksjon er verdensledende når det gjelder god dyrehelse. En årsak til dette er felles ambisjoner og godt samarbeid mellom næring og myndigheter, samt gode offentlige erstatningsordninger. Ordningen som kommer på plass i statsbudsjettet er derfor viktig, slår Bartnes fast.

 

Bør gjelde for 2013 og 2014 også

Ordningen gjelder for 2015. Imidlertid er det flere svinebesetninger som allerede har slaktet ned og sanert for LA-MRSA i 2013 og 2014.

- Innsatsen som disse bøndene har gjort har bidratt til at vi nå har god kontroll med LA-MRSA smitten blant griser her til lands. Vi forventer at også disse får mulighet til å få erstatning i tråd med hva som legges opp i statsbudsjettet 2015, sier Bartnes og legger til at Norges Bondelag vil ta opp dette spørsmålet med Landbruks- og matdepartementet.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag: tlf 90084576
 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere