Olav Håkon tok nemlig over for Konrad Kongshaug, som gikk av som leder da han kom inn i sentralstyret til Norges Bondelag. Med seg på laget i fylkesstyret har han Kjersti Ellingsgård (Molde) som nestleder, Audun Skjervøy (Fjord), Lars Olav Vanberg (Ørsta) og Kristin Gilje Sandnes (Fjord). Marius Klever (Rauma) ble valgt som møtende 1. vara. 

Årsmøtet i år ble ekstra spesielt fordi regjeringen la fram sitt forslag til nytt tallgrunnlag og opptrappingsplan tidligere på fredagen. Det satt selvsagt sin preg på debattene, og årsmøtet vedtok en uttalelse sammen med Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag. Uttalelsen kan du lese her.

Årets lokallag
Under årsmøtet kåres også årets lokallag. For 2023 stakk Averøy Bondelag av med prisen, med denne begrunnelsen:
 

Arbeidet i lokale bondelag har fleire sider. Det varierer frå lag til lag kva type aktivitetar som pregar arbeidet i laget – og det kan variere over tid i kvart enkelt lokallag. Vekta kan ligge på det sosiale eller på det faglege – på medlemsaktivitetar eller på meir utoverretta tiltak av ulikt slag.

I år vil vi heidre eit lokallag som har vist ei stor bredde i sitt arbeid. Frå å gi lange og gode innspel på jordbruksforhandlingane, utreiingar, og lokal hjorteforvaltning – til sosiale møter, avslutningsfest for veterinæren og julelunsj med barneskuleungar.

Variasjonen i sosialt og politisk arbeid har vore viktig for at mange av møta og arrangementa har høy deltaking.

I ei tid der vi mister både bønder og medlemmar i Bondelaget har lokallaget hatt merkbar vekst i året som var. 10% vekst der snittet mista 2% er sterkt, og veldig viktig i den tida vi er inne i.

Lokallaget har og drevet med metallinnsamling i ei årrekke, som er et bra tiltak for både dyr og miljø.

 Gratulerer til Averøy Bondelag!