Norge kan rammes av svært alvorlige kriser. Hverken brann, naturkatastrofer, terrorangrep eller militær konflikt kan utelukkes helt. Men hvordan er vi best mulig forberedt? Hvilke veivalg og prioriteringer må vi ta for å ressursene våre best mulig? Hva kreves av forsyningssikkerheten og nærberedskapen over hele landet? Og hva er det viktigste vi bør ta med oss fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen?

Det er noen av spørsmålene som blir diskutert på dette frokostseminaret.

Du møter blant annet:

- Bjørn Gimming, leder for Norges Bondelag
- Kristian Markegård, direktør tilsyn og beredskap i NVE
- Liv Signe Navarsete, medlem av forsvarskommisjonen og statsforvalter for Vestland
- Christian Anton Smedshaug, daglig leder for Agri Analyse
- Are Tomasgard, LO-sekretær og medlem av totalberedskapskommisjonen
- Ingrid Vik, spesialrådgiver i Utsyn – Forum for utenriks og sikkerhet
- Ragnhild Aalstad, direktør for Norsk vann

FROKOST SERVERES FRA KL. 08.00.

Velkommen!