Flere av Europas gåsearter er i vekst. Dette har blant annet ført til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder.

For første gang inviteres forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere til en nasjonal gåsekonferanse for gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning i Europa og i Norge, beiteskader på jordbruksarealer, forebyggende tiltak, jakt og jaktorganisering, lokale forvaltningsplaner, brukerinvolvering og verdiskapning knyttet til gås.

Konferansen holdes på Skogn Folkehøgskole, www.skognfhs.no, som har spesialisert seg på gås på menyen. Skolen tilbyr rom med og uten bad. I mai trekker store gåseflokker over Trøndelag og deltakerne får bli med i felt og oppleve gåsetrekket.

Pris: 1500 kr inkl. konferanse, ekskursjon og helpensjon

Klikk for påmelding og program.

Noen av foredragsholderne:

Jesper Madsen,professor ved Aarhus Universitet, ekspert på trekkende våtmarksfugler og forvaltning. Madsen er initiativtaker bak europeiske forvaltningsplaner og leder flere internasjonale fora. Han har bred internasjonal forskererfaring med prosjekter fra Svalbard, Grønland, Norge og Danmark.

Ingunn Tombre,seniorforsker ved NINA Tromsø, økolog med ekspertise innen gåseforvaltning og involvering av brukerinteresser. Tombre er nasjonal ekspert for europeiske forvaltningsplaner og koordinerer en arbeidsguppe om gås-landbruk konflikter. Hun har erfaring fra Svalbard, Vesterålen, Trøndelag og Vestfold.

Ove Martin Gundersen, etolog med master i naturforvaltning. Han leder Norges Bondelags gåseprosjekt med mål å rådgi og støtte gårdbrukere som har utfordringer med gjess. Gundersen har spesialkompetanse på gåsejakt og jakttilrettelegging, og er Bondelagets representant i internasjonal gåseforvaltning.