Norske Felleskjøp og Norges Bondelag arrangerer årlige kornkonferansen. Dette blir den første digitale kornkonferansen, og arrangeres som et formiddagsseminar. Konferansen er en viktig arena for å belyse faglige og politiske spørsmål knytta til korn- og kraftfôrpolitikken.

I år er tema hvordan vi kan øke andelen norsk korn til mat og fôr. Vi har utfordra departementsråden i Landbruks- og matdepartementet, Anne Marie Glosli, til å innlede for oss. Vurderer hun det som viktig å øke norskandelen i mat og fôr? 

I tillegg kommer forskere og utviklere fra de meste sentrale miljøene på Ås for utvikling av nye matkornvekster samt representanter fra Orkla og NorgesGruppen til å fortelle om hvordan de jobber med produktutvikling. Det er en økende trend at forbrukerne vil ha mer plantebasert kost, og det stiller nye krav til oss i næringa skal vi lykkes med å opprettholde andelen norsk vare.  

Avslutningsvis blir det ei økt om innholdet i husdyrfôret. Her er norskandelen høy gjennom at dyra utnytter grovfôr og vi produserer mye korn. Likevel har vi fortsatt betydelig markedsmuligheter til å produsere mer, særlig protein.

Lederen i kornutvalget Anders Klaseie vil lede oss gjennom dagen. Vi ønsker velkommen til digital kornkonferanse!

Meld deg på konferansen via denne linken for påmelding. Deltagelsen er gratis. Ei uke før konferansen vil du få tilsendt en link for å delta på konferansen.

 

Tema: Hvordan øke andelen norsk korn til mat og fôr? 

09.00 - 09.05: Velkommen ved ordstyrer Anders Klaseie, leder i Norges Bonedlags kornutvalg
09.05 - 09.30: Er det viktig å øke norskandelen i mat og fôr? ved Anne Marie Glosli, Landbruks- og matdepartementet 

Hvordan øke andelen norsk korn til mat?

09.30 - 09.35: Presentasjon av matkorninitiativet- satsing i verdikjeden for mer norsk matkorn Per Chr Rålm, Norske Felleskjøp
09.35 - 09.55: Økt FOU samarbeid-større produksjon og forbruk av norsk korn og plantebasert kost, ved Kristin Hollung, Nofima, Wendy Waalen, NIBIO og Anne Kjersti Uhlen, NMBU
09.55 - 10.25: Muligheter og trender for å øke forbruket av norsk korn og plantebasert kost, ved Runa Spilling, Orkla og Odd Ture Wang, NorgesGruppen/Unil 

10.25 - 10.40    Pause  

Hvordan øke andelen norsk korn til fôr?

10.40 – 10.55: Hvilke potensial har vi i korn og gras for å øke norskandelen?, ved Ragnar Dæhli, Felleskjøpet Agri
10.55 – 11.10: Hva er Norges Bondelags målsettinger for økt norskandel i fôret? ved Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag
11.10 – 11.30: Hva er kundenes og forbrukernes krav og forventninger til norsk fôr? ved TINE/ Nortura 
11.30 – 11.45: Nye fôrråvarer- Finnes de? Er det realistisk? ved Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

11.45- 11.50     Avslutning