På programmet: Matvareberedskap i Norge. Hva gjør regjeringen for å sikre mattilgang i en mulig krise? Hvordan er sårbarheten for norsk matproduksjon? Såkornsesongen og tiltak framover. Plass til norsk matkorn framover og markedspotensilalet for matbygg og økologisk korn. Klimakrav til landbruket. Ny teknologi og klimanytte. Et liv uten roundup?

Meld deg på her!
Pris: 970 kr ved påmelding innen 20. januar

 

09.30

 

Velkommen v/ordstyrer

 

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

 

 

Er norsk matforsyning sikker?

 

09.40

Ny regjering- Ny politikk?

Kommentarer fra jordbruket

Spørsmål fra salen

Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister

Lars Petter Bartnes/ Anne Jødahl Skuterud

 

10.45

Kornberedskap - Felleskjøpets forslag

Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

11.05

Sårbarheten for norsk kornproduksjon – trenger man en beredskapsstrategi

Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse

Haakon Riekeles, Civita

 

11.30

 

Lunsj

 

 

 

 

Jordbruk og klima

 

Ordstyrer Anne J. Skuterud, Norske Felleskjøp

12.30

Har vi nok såkorn 2019?

Hva bør vi gjøre framover?

Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri

12.50

Hva blir klimakravene til jordbruket?

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

13.10

Klima på gårdsnivå – erfaringer med klimakalkulatoren

Svein Skøien, Norsk Landbruksrådgiving

13.30

Ny teknologi og klimanytte

Bjarne Holm, Felleskjøpet Agri

Magne N. Hertzenberg, Felleskjøpet Agri

13.50

Spørsmål fra salen

 

 

14.00

 

Pause

 

 

14.20

Et liv uten glyfosat?

  • Konsekvenser for kornproduksjon
  • Diskusjoner i EU

 

Arne Hermansen, NIBIO

Elin M. Stabbetorp, Norges Bondelag

14.45

Kvalitetsvariasjoner i norsk mathvete – soppenes hittil ukjente rolle

Ingerd Skow Hofgaard, NIBIO

15.00

Markedspotensialet for norsk matbygg

Ellen Krageberg, Norges Bygdekvinnelag

 

15.10

Et liv med korn- og kraftfôrpolitikk

Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

Per Skorge, Norges Bondelag

Steinar Helgen, Landbruks- og matdepartementet

15.40

Avslutning og vel hjem

Anne Jødahl Skuterud og Sigrid Hjørnegård