Norske Felleskjøp og Norges Bondelag inviterer til årets Kornkonferanse

 Del 1: Ny jordbruksmelding

09:30 Velkommenv/ Anne JødahlSkuterud, leder i Norske Felleskjøp
09:45 Ny jordbruksmelding-ny kursv/ Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag
10:15 Hvor står Stortinget? Debatt og spørsmål. Ordstyrer er Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen. 
Deltakere: Ingunn Foss (H), representant fra Frp, Pål Farstad (V), Line Henriette Hjemdal (Krf), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Knut Storberget (Ap), representant fra MdG

12:00Lunsj

Del 2: Større krav til redusert klimaavtrykk

Ordstyrer: Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp
13:00 Forbrukertrender, hva bør kornbondenbry seg om? v/ Jan Erik Eikeland, Norgesmøllene
13:15 Hvilke krav kan kornbonden få av de som er opptatt av miljøet? v/ Ingrid Sjoldvær, Leder Natur og Ungdom
13:30 Klima og avling-strategier for vinn vinn v/ Bernt Hoel, Yara
13:45 Hva kan leverandøren gjøre for åredusere klimagassutslippet? v/ John Arne Ulvan, konsernsjef Felleskjøpet Agri
14:00 Hvordan kan klimaråd på gårdsnivå hjelpe bonden? v/ Kristen Bartnes, direktør Norsk landbruksrådgiving
14:15 Pause
14:35: Norsvin sin visjon om 100% norsk svinefôr v/ Olav Eik-Nes, administrerende direktør Norsvin Sa
14:50 Blir det mer norsk korn om svinefôret blir 100% norsk? v/ Trude Ulven, Felleskjøpet Agri
15:05 Havre pånye måter v/ Bernt Solbakken, Norgesmøllene
15:20Oppsummering v/ Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp
15:30 Vel hjem!

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og  Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Det forventes ca230 deltakere på konferansen. Deltakerne er bønder, rådgivere og ansatte i verdikjeden for korn og forvaltninga.

Deltageravgiften er 820 kr og 410 kr for studenter. Deltageravgiften øker med 100 kr etter 12. januar.