Temaet er jordvern i landbruket. For også på aktive gårdsbruk bygges det ned en del dyrka jord. Dette gjøres blant annet for å sette opp nødvendige driftsbygninger for å produsere mat. I mange tilfeller er det vanskelig å unngå helt, men noe bør kunne gjøres for å redusere omfanget. Gjenbruk eller rivning av eksisterende bygninger kan være to løsninger. Å bygge høyere eller litt lengre ifra tunet kan være andre løsninger. Hvordan kan forvaltningen og rådgivningstjenesten i større grad bidra til slike løsninger? Og hva kan landbruksnæringen selv gjøre? 

På konferansen vil en si noe om omfanget, årsakene og hvordan en måler denne nedbyggingen, og noe om hvordan forvaltningen behandler denne typen saker.

Konferansen er gratis, og det er plass til 60 personer for fysisk deltakelse. I tillegg kan en delta digitalt via en lenke som ettersendes via e-post.

Klikk her for påmelding

Kontaktpersoner: 
Anders Tronstad, Landbruks- og matdepartementet: anders.tronstad@lmd.dep.no

Toril Wikesland, Norges Bondelag: toril.wikesland@bondelaget.no

 

PROGRAM (med forbehold om endringer)

kl. 10:00 Velkommen ved møteleder
(Pål Vidar Sollie, ekspedisjonssjef LMD)
kl. 10:10

Innledning:
Sandra Borch, landbruks- og matminister
Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag
- Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

kl. 11:00 Jordvernets begrunnelser – landbrukets utfordringer, Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO
kl. 11:35

Landbrukets nedbygging i tall og på kart,
Geir-Harald Strand (spesialrådgiver, NIBIO)

Anne Rørholt (seniorrådgiver, SSB)
Geir Inge Gundersen (prosjektleder, SSB)

kl. 12.15-13.15 LUNSJ
kl. 13.15 Landbrukets nedbygging i lovgivningen,
Hanne Klægstad, avdelingsdirektør LMD
kl. 13.25 Oppdatering av nasjonal jordvernstrategi,
Brynhild Resell, seniorrådgiver LMD
kl. 13.35 Innspill fra Jordvern Norge,
Hans Huseby, 1. vararepresentant til styret
kl. 13.50 Statsforvalteren i Rogaland,
Hvordan gjør vi det, Anfinn Rosnes, assisterende landbruksdirektør
kl. 14.20-14.35 PAUSE
kl. 14.35 Norsk Landbruksrådgivning,
Hvordan gjør vi det, Bjarne Holm, direktør
kl. 14.55 Fjøssystemer, Hvordan gjør vi det,
Kjetil Olsen, produktansvarlig
kl. 15.10

Noen konkrete eksempler:
- Korntørke, Knut Søyland, Tønsberg
- Melkeproduksjon, Eivind Myrdal, Bergen
- Grisehus, Robert Heum, Tønsberg

kl. 15.50-16.00

Oppsummering ved Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag