Konferansen vil fokusere på mulige løsninger og gode eksempler, både fra landbruksnæringen selv, og fra forvaltningen.

Målgruppen for seminaret er representanter fra landbruksnæringen og fra forvaltningen ved statsforvalterne, fylkeskommunene og kommunene.

Sett av dagen i kalenderen. Program og lenke til påmelding vil bli lagt ut senere.