Meld deg på "Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet" her.

Program

Del 1: Hvordan bruke skogens ressurser best i klimakampen
Programledere: Operasanger Jens Olai Justvik og Mari Sand Austigard, Kvinner i Skogbruket

12.00 – 12.05

Åpning av seminaret ved Merete Larsmon, styreleder i Kvinner i Skogbruket

12.05 – 12.25

Hva vet vi om skogens klimabidrag og hvordan brukes skogens ressurser best i klimakampen? Fakta om skog og klima ved Audun Rosland, avd.dir i Miljødirektoratet

12.25 – 12.35

Alt som kan lages av olje, kan lages av tre ved Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero

12.35 – 12.45

Å bygge med tre, en fornyet ide? ved Forretningsutvikler Per-Inge Heen i Veidekke

12.45 – 12.55

Karbonnøytrale smelteverk – kan skogen bidra? ved adm. dir. Helge Aasen, Elkem

12.55 – 13.25

Debatt: Hvordan bidrar industrien til det grønne skiftet? Hva trengs av rammebetingelser? Forskjellige bruksområder for skogens ressurser.

 
 • Else-May Botten, Møre og Romsdal/Arbeiderpartiet, medlem i næringskomiteen
 • Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
 • Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
 • Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet
 • Erik Lahnstein, adm.dir i Norges Skogeierforbund
 • Merete Larsmoen, styreleder i Kvinner i Skogbruket
 • Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero er debattleder

13.25 – 13.30

Oppsummering v/Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

13.30 – 14.00

Mat og mingling

Del 2: Verdiskapingspotensialet i jord og skog og viljen til investeringer i ny industri
Ordstyrer og debattleder: Kåre Gunnar Fløystad, Zero

14.00 – 14.10

Verdiskapingspotensialet i jord og skog - Grønn verdiskaping. Jordbrukets bidrag i bioøkonomien ved Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke

 

14.10 – 14.25

Uten velfungerende lokalsamfunn - ingen næringsutvikling og verdifordeling ved Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

 

14.25 – 14.40

Hav og skog som fôrressurser til økt matproduksjon på norske ressurser.  Muligheter gjennom utvikling og industrialisering ved Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway

 

14.45 – 15.00

Er det vilje og risikokapital i Norge til å investere i det grønne skiftet?  Investeringer i dag og i framtida ved Elisabet Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1

 

15.00 – 15.15

Bonden som langsiktig investor gjennom samvirke. Hva kan bonden og samvirket bidra med? Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri/Norske Felleskjøp

15.20 – 16.00

Debatt med paneldeltakere:

 • Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
 • Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
 • Odd Omland, Vest-Agder/Arbeiderpartiet, medlem av næringskomiteen
 • Geir Pollestad, Rogaland/Senterpartiet, leder i næringskomiteen
 • Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke
 • Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
 • Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway og adm.dir i Felleskjøpet fôrutvikling
 • Elisabet Holvik, sjeføkonom Sparebank 1
 • Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og Norske Felleskjøp

Meld deg på "Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet" her.