Alle skal gis mulighet til å leve et aktivt liv, kunne delta i meningsfylte og helsefremmende aktiviteter og oppleve et godt sosialt felleskap. For mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus vil det aktive gårdslivet ofte oppleves meningsfullt.

På vårt seminar hører vi om brukergruppens behov, politikk på området og vi forteller om erfaringer fra tunet. Gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver, dagligliv og kontakt med dyr skaper godkjente Inn på tunet-gårder mestring og utvikling for deltakerne. Vi ønsker å inspirere og gi kunnskap slik at flere kommuner etablerer aktivitetstilbud.

Fullstendig program kan du laste ned her. Arrangementet er gratis.

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen.