Les våre nye fagartikler om BSU, Obligatorisk tjenestepensjon og om fradrag ved utleie av bolig. Nyhetsbrevet inneholder også omtale av

Skattefritak for strøm fra solceller i private hjem

Pensjonsforliket på Stortinget

Om tamrein på innmark

Finn vårt nyhetsbrev her