Velferdsordninger

Midlertidig inntektssikringsordning for selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet

Driver du et enkeltpersonforetak eller er deltaker i et ansvarlig selskap som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet? Da kan du være berettiget kompensasjon for inntektstapet gjennom en ny midlertidig inntektssikringsordning.

Våre samarbeidspartnere