Beskrivelse/målgruppe:

Kurset er rettet mot regnskapsfører, og fokuset vil være hvordan regnskapsfører kan bidra – særlig i forkant - for å sikre gode rettigheter for kunden sin.

Forelesere:

Advokat Elise Midling-Hansen
Advokat Jan Bangen

Kursinnhold:

Vi får mange henvendelser fra både bønder og regnskapsfører om bondens trygderettigheter ved svangerskap og fødsel. For mange oppleves regelverket komplekst. For det første har bonden to regelverk å forholde seg til, og samordningen mellom disse ytelsene kan være utfordrende å forstå. For det andre er det noen særlige utfordringer knyttet til at bonden som regel har irregulær arbeidstid og inntekt.

Her kan du laste ned programmet

Pris:

Kr 1.000 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 1.200 for andre


Faglig oppdatering:
Rettslære/foretaksrett, 2 timer

Påmeldingsfrist: 9. mai 2023

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.