Kursmål:

 • Gi deltakerne innsikt i valg av selskapsform og evne til å rådgi om hvilken foretaksform som er mest hensiktsmessig.

 

Kurstema:

Ulike foretaksformer

 • enkeltpersonforetak
 • ansvarlig selskap ANS/DA
 • aksjeselskap
 • samvirkeselskap

Grunnleggende om enkeltpersonforetak eller selskap på et gårdsbruk

 • Hva bør avgjøre valg av foretaksform?
  • risiko
  • kapitalbehov
  • omfang av virksomheten/gårdsdriften
 • Særregler for landbruket
  • odelsrett
  • jordbruksfradrag
  • tilskuddsordninger
  • pensjonsordninger
 • Driftsselskap eller selskap som eie av gården?

Ulike skatteregler for enkeltpersonforetak og selskaper

 • foretaksmodell og uttaksmodell

Særlig om ANS i jordbruket (samdrifter, skogsameier mv.)

 • Landbrukseiendom eid av et ansvarlig selskap
 • Oppløsning av ANS

En sammenligning av foretaksformene, med hovedvekt på:

 • stiftelse
 • kapitalforhold
 • ledelse
 • representasjon
 • beskatning
 • regnskapsføring/revisjon
 • salg/generasjonsskifte
 • omdanning/endring av foretaksform


Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2022 (temadagen/3.-dagen)

 

Målgruppe:

Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, styremedlemmer og revisorer.

Foreleser:

Svein Aalling, Advokatfirma Seland Rödl Partner AS

Kr 2.900 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.900 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.400 for andre
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Faglig oppdatering:

 • 3 timer skatt
 • 4 timer rettslære

Tid:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

Påmelding til trondelag@bondelaget.no