Imøtekommende - men er det realistisk ?

  • Tips en venn om denne siden

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Fakta om statens tilbud
- Tilbudet har ei ramme på 1 milliard kroner
- Det utgjør en inntektsvekst på 11 900 kr per årsverk, mens andre grupper forventes en vekst på 19 300 kr.
- Dersom man trekker fra urealistiske markedsforventninger er veksten på ca 6 000 kr per årsverk.
- Jordbrukets krav har ei ramme på 1 830 millioner kroner. Det tilsvarer en inntektsvekst på 25 300 kroner per årsverk.

- Det er flere positive signaler sett fra Østfoldbonden sin side. Tilbudet innebærer en mulig styrking av økonomien for både korn, grønnsaker, potet, frukt og bær, hvor alle er sentrale produksjoner i Østfold landbruket, konstaterer Uvaag.

Markedssituasjonen for svin, egg, fjørfekjøtt, sau og lam er krevende. Statens forslag om økt kraftfôrpris og redusert lammeslakttilskudd gir ytterligere reduserte inntektsmuligheter.

–  Disse produksjonene er helt avhengige av at markedene holdes i balanse. Jordbruket foreslo å innføre nye framtidsretta verktøy for å regulere disse. Vi forventer at regjeringa kommer oss i møte på dette i forhandlingene, sier Uvaag.

Svarer ikke på Stortingets mål

Ved behandling av jordbruksmeldinga har Stortinget gitt regjeringa en klar bestilling om å redusere inntektsgapet til andre grupper. I dette tilbudet signaliserer regjeringa at landbruket skal få en prosentmessig lik inntektsutvikling som andre grupper, noe som bare øker avstanden til andre. – Vi skal med andre ord fortsatt leve av prosenter og ikke kroner, fastslår Uvaag.

Tar innover seg miljøutfordringene

Østfold Bondelag understreket i sitt innspill behovet for en ytterligere styrking av ordninger som både er med på å sikre vannkvalitet, og å øke matproduksjonen. – Vi registrerer at regjeringa delvis ser dette behovet, og er villig til å styrke ordningene RMP, SMIL og dreneringstilskudd, sier Uvaag.

Økte investeringsvirkemidler og bedre velferd

Jordbruket har i sitt krav pekt på behovet for stimulerende tiltak for å sikre og øke rekrutteringa. Regjeringa svarer på dette med å tilby økte rammer i form av investerings- og velferdsmidler. – Dette er nødvendig for å dekke et stort behov, avslutter Uvaag. 

Les hele tilbudet - se link til høyre øverst på siden

 

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Bønder viser verdiskapinga

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

Melkekartonger med klistremerker

Mer på kjøpet

Har du kjøpt en matvare med et grønt klistermerke? Da har du fått mer på kjøpet enn bare mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere