Fakta og tall i avtalen
Avtalen gir økte inntektsmuligheter på til sammen 4,147 mrd. kroner sammenliknet med 2023 før oppgjør.

Kompensasjon for svikt i inntektsutviklingen i 2023 i forhold til forutsetningene er på 888 mill. kroner (kr 21 900 per årsverk). Utover at rammen legger opp til samme inntektsvekst som andre grupper i samfunnet (kr 29 400 per årsverk) legger den til rette for å tette inntektsgapet med kr 60 000 per årsverk i 2024.

Avtalen legger til rette for en inntektsvekst på kr 111 000 per årsverk, der kr 60 000 per årsverk er tetting av gapet mellom inntekten til bonden og andre grupper.

Årets og fjorårets jordbruksavtale legger dermed til rette for å tette inntektsgapet med til sammen kr 100 000 per årsverk.

Målprisene øker fra 1. juli 2023 med 864 mill. kroner. Det utgjør økte kostnader til mat på om lag 400 kroner i året for en gjennomsnittshusholdning.

Jordbruksavtalen innebærer kompensasjon for sviktende inntekt i 2023, kostnadsdekning, inntekt som andre og inntektsløft for 2024 som til sammen gir økte inntektsmuligheter på kr 111 000 per årsverk.

Bonden opplever en tøff økonomisk hverdag, forsterket av kostnadsveksten.

– Vi har forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2024. Det betyr mye økonomisk. Avtalene i 2022 og 2023 tetter gapet til andre grupper med kr 100 000. Det er historisk, og et viktig steg i riktig retning, sier fylkeslederen.

 

Hva betyr avtalen for østfoldbøndene?

– Avtalen løfter inntektene for alle bønder, og for alle produksjoner. Vi opplever at regjeringa ønsker å prioritere verdien av matproduksjonen. Det er viktig skal bonden fortsatt ha tro på jobben som matprodusent. Men jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over, understreker Ole-Kristian Bergerud.

Både store og små melkeprodusenter har opplevd fallende inntekter og økte kostnader. Derfor ble melkeproduksjon prioritert i årets krav.

Når det gjelder øvrige grovfôrnæringer som sau og storfe, var det et ønske fra Bondelaget om å løfte disse mer enn forhandlingene har gitt som resultat.

Etter en historisk økning av målprisene på korn i 2022, holdes prisen uendra på mathvete, men den tas ned 10 øre per kg for fôrkorn.

 –  ­Jeg oppfordrer alle bønder til å beregne utslaget på sitt eget gårdsbruk på Bondelagets nettsider, sier Bergerud.

 

Jobber for opptrappingsplan

Regjeringa har lovet en opptrappingsplan for næringa, noe også Stortingsflertallet har bedt om.

– Vi fortsetter arbeidet med inntektsmulighetene framover. Innen neste års jordbruksforhandlinger må både en opptrappingsplan og et nytt tallgrunnlag være på plass, slår Bergerud fast.

 

Mer om avtalen