Bønder viser verdiskapinga

  • Tips en venn om denne siden

Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag
Markus Kynningrød, Lise Thorsø Mohr og Svend Arild Uvaag

Fredag ettermiddag samlet en rekke østfoldbønder seg på torget i gamlebyen Fredrikstad. Der hadde de lagt ut over 750 caps rundt statuen av byens grunnlegger Fredrik II.

7 500 arbeidsplasser

Østfoldjordbruket omfatter totalt over 5 100 arbeidsplasser, fordelt på i primærjordbruk (ca. 2 000 arbeidsplasser) og foredlingsindustrien (ca. 3 100 arbeidsplasser).

I tillegg kommer de ringvirkningene som primærnæringa og næringsmiddelindustrien skaper, gjennom for eksempel kjøp av tjenester fra for eksempel veterinærer, regnskapsførere, snekkere, rørleggere og transportører. Hvis man benytter en faktor på 1,5 finner man at Østfoldjordbruket bidrar til over 7 500 arbeidsplasser.

- Hver caps som lokallaga i Fredrikstad, med god hjelp av de andre lagene i søndre del av fylket, har lagt fram på torget representerer hele ti arbeidsplasser. Landbruket er med andre ord svært viktig for sysselsettig og verdiskaping i fylket vårt, sa fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

 

Ingen vilje til satsing

I sin appell, understreket fylkeslederen hvorfor bøndene samlet seg på torget; -  Regjeringa forholder seg ikke til Stortingets behandling av jordbruksmeldinga. Stortinget har gitt en presis bestilling der hovedmålet er økt matproduksjon basert på norske ressurser. Inntekt er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, og Stortinget har sagt at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal tettes.  Regjeringa viste ingen vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, og det var derfor ikke mulig å bli enige om en jordbruksavtale. Det motsatte ville være å undergrave målene i jordbruksmeldinga, sa Uvaag til de drøyt 30 frammøtte.

Nestleder i Østfold Bygdeungdomslag, Markus Kynningrød fra Halden fulgte opp, og spurte; - Hvorfor skal ungdom velge å bruke dyrbare studieår på å utdanne seg innen landbruk og investere millioner av kroner i matproduksjon når de vet at de vil tjene mye mindre enn andre yrkesgrupper?

Historisk plass

Lise Thorsø Mohr, som er leder for fellesstyret for Fredrikstadlaga, understreket at valget av plass for aksjonen ikke var tilfeldig; - Her hadde vi byens jorder i umiddelbar nærhet. Jorda var av god kvalitet, og skulle forsyne byens innbyggere. Folk skulle ha mat, sa hun.

Også i dag er Fredrikstad en av fylkets største landbruksfylker. Over 200 gårder produserer råvarer til mange av næringsmiddelbedriftene i kommunen. Brynhild, Orkla og Goman Bakeri holder alle til i Fredrikstad og er blant kommunens hjørnesteinsbedrifter.

  • Bønder er selvstendig næringsdrivende, men er totalt avhengig av langsiktige rammebetingelser. Det viser ikke regjeringa med sin «ad hoc»-politikk, avsluttet Mohr.

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for Østfoldbonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. Bønder som produserer fjørfe, svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, rammes særlig hardt.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Østfold Bondelag sendte 8. desember inn innspill om jordbruksforhandlingene 2018 til Østfold fylkeskommune. I innspillet legger Østfold Bondelag blant annet vekt på velferdsordninger, investeringsvirkemidler, klimafond og kornøkonomi. Innspillet finner du til høyre for denne artikkelen.

Grisunger

Enighet om fordeling

Faglaga og staten blei 26. juni, enige om fordelingene i den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Melkekartonger med klistremerker

Mer på kjøpet

Har du kjøpt en matvare med et grønt klistermerke? Da har du fått mer på kjøpet enn bare mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere