Forsikringstilbud til medlemmer

 • Tips en venn om denne siden

Landskap

Som medlem i Norges Bondelag får du medlemsrabatter på privat- og landbruksforsikringer i Gjensidige. Fra juni 2017 er det etablert nye kollektive personforsikringer i samarbeid med Landbruksforsikring AS. Du kan kjøpe disse forsikringene og få rådgiving om ditt forsikringsbehov fra Bondelagets Personforsikringskontor.

Norges Bondelag har valgt Landbruksforsikring AS som ny samarbeidspartner på personforsikringer etter en tilbudsprosess i forsikringsmarkedet. Fra 1.oktober 2017 flytta Norges Bondelags gruppelivsforsikring og -ulykkesforsikringer til Landbruksforsikring AS, og medlemmer som er med på disse avtalene overflyttes automatisk. De får redusert pris og beholder minst like gode vilkår, uten å levere ny helseattest.

At disse to kollektive forsikringene flyttes til Landbruksforsikring AS betyr at fornyelsen av avtalene kommer fra Landbruksforsikring AS og ikke Gjensidige. Disse ble sendt ut i august 2017. Andre individuelle privat- eller landbruksforsikringer du har i Gjensidige forblir der. Overflyttingen av personforsikringene påvirker ikke rabattene på dine øvrige privat- og landbruksforsikringer i Gjensidige, så lenge du beholder tre eller flere forsikringer i selskapet.

Selv om medlemmer med forsikringsordninger hos Gjensidige har samtykket til å være elektronisk kunde, må Landbruksforsikring AS innhente samtykke hos den enkelte for at dette også skal gjelde for dine personforsikringer:

 • For å kunne sende deg fornyelsen for dine personforsikringer på e-post og gi deg tilgang til ny «min side» i Landbruksforsikring AS fra 1.oktober 2017, må slikt samtykke innhentes i god tid før august.
 • Landbruksforsikring AS har derfor sendt deg en forespørsel om et samtykke. Det vil komme tydelig frem hvordan dette samtykke skal gis.
 • Medlemmer som har opprettet Avtalegiro/eFaktura for Bondelagets gruppelivs- eller ulykkesforsikring i Gjensidige, må opprette dette på nytt med Landbruksforsikring AS.

Nye kollektive personforsikringer for medlemmer

Som selvstendig næringsdrivende har ikke bonden samme forsikringsdekninger som ansatte, og må selv sørge for å forsikre eget liv og helse. Som viktigste person i drifta og med løpende forpliktelser som skal betjenes, er det viktig å ha forsikringsdekning som får deg raskt tilbake i jobb igjen ved en ulykke/sykdom eller dekker opp om du skulle være uheldig å få et varig tap av ervervsevne.

Norges Bondelag startet allerede på 50-tallet med å etablere kollektiv livsforsikring for medlemmer. Dette ga vesentlig lavere priser enn om medlemmene skulle forsikre seg individuelt. Seinere ble det utvidet med kollektiv ulykkesforsikring for voksne og barn. Nå tar Bondelaget steget videre og har etablert et mer komplett tilbud av kollektive personforsikringer til en gunstig pris for medlemmer. Hensikten er å gjøre personforsikring lettere tilgjengelig for bønder og bidra til at flere medlemmer velger å forsikre seg og sin familie. De nye forsikringene er:

 1. Bondelagets Yrkesskadeforsikring - for bonden selv
 2. Bondelagets Uføreforsikring
 3. Bondelagets Kritisk Sykdomsforsikring
 4. Bondelagets Barne- og Ungdomsforsikring
 5. Bondelagets Helseforsikring

Bondelagets Personforsikringskontor

Norges Bondelag har oppretta Bondelagets Personforsikringskontor i samarbeid med Landbruksforsikring AS. Hensikten er å styrke rådgivingen rundt forsikring av liv og helse for medlemmene og formidle Bondelagets kollektive personforsikringer. Du kan lese mer på www.bondelagsforsikring.no eller kontakte oss på e-post: post@bondelagsforsikring.no og telefon 22 05 46 00.

Privat- og landbruksforsikringer

Norges Bondelag og Gjensidige har et langsiktig samarbeid om forsikringsfordeler for medlemmer i Bondelaget. Samarbeidet gjelder både pensjonssparing, privatforsikringer og landbruksforsikringer, der du som medlem i Bondelaget kan oppnå gode rabatter.

 • For alle forsikringer oppnås 20 % medlemsrabatt om du har tre eller flere forsikringer i Gjensidige.
 • For landbruksforsikringer får du i tillegg 5 % rabatt som Bondelagsmedlem,
 • Hvis du også har forsikret landbruk, bil og hus eller hytte i Gjensidige får du ytterligere 4 % rabatt på landbruksforsikringene.

Om du i tillegg gjennomfører Gjensidiges risikosjekk og oppnår "grønn score" gis det ytterligere 16 % rabatt. Her er el-kontroll med varmesøkende kamera et sentralt tiltak.

Hvis du gjennomfører el-kontroll med termografering og lukker avvik, vil kunne motta 5 000 kroner i tilskudd fra Bondelaget. Alt du trenger å gjøre er å legge inn et kontonummer på «min side». Bondelaget mottar automatisk oversikt på hvem som utført kontrollen og utbetaler kvartalsvis.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere