Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte sitt krav til staten 27. april. En uke senere, 4. mai, kom tilbudet fra staten. 

Pressekonferansen strømmes og kan ses HER: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jordbruksoppgjoret/id2847930/

Tid:    Torsdag 6. mai klokken 16:30

Sted:  Auditoriet, R5, Akersgata 59, Oslo

Påmelding gjøres til stale.norang@lmd.dep.no

Kontaktperson:

Lise Boeck Jakobsen, Kommunikasjonssjef Norges Bondelag, mobil: 975 99 866