Jordbruket leverte i dag sitt krav til tilleggsforhandlingene. Der krever de kompensasjon for bondens økte kostnader til handelsgjødsel på 527 mill.kr og økte kostander til byggevarer på 227 mill. kr. Kostnadene er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

– Det er avgjørende for bonden at den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå har oversikt over, blir kompensert. De økte kostnadene spiser allerede svært mye av de inntektsmulighetene som Stortinget har vedtatt i årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbruket har bedt om, og fått aksept for tilleggsforhandlinger gitt endrede forutsetninger for jordbruksoppgjøret. Denne muligheten følger av Hovedavtalen mellom staten og jordbruket.

– Gitt situasjonen i norsk landbruk i dag, forventer vi at regjeringen ser behovet for full kompensasjon av kostnadsveksten. Grunnlaget for vårt krav er omforent mellom partene, understreker Bjørn Gimming.

Jordbruket ber om at hele kompensasjonen blir finansiert med en budsjettbevilgning slik at det kan betales ut til bonden i februar 2022 så raskt som praktisk mulig. 

Les jordbrukets krav HER