Jordbruket er nå i forhandlinger med staten, siden viktige forutsetninger for jordbruksoppgjøret som ble vedtatt av Stortinget i juni, allerede er brutt. Prisene på mye av det bøndene trenger til gårdsdrifta, har økt kraftig. Dette gjelder blant annet på gjødsel, byggevarer, strøm og kraftfôr. Det jordbruket forhandler med staten om nå, er  kompensasjon for de økte kostnadene til gjødsel og byggevarer.

Onsdag denne uka leverte jordbruket sitt krav på 754 mill.kr for dekking av økte kostnader til handelsgjødsel og byggevarer. Kostnadene er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

Staten skal komme med sitt tilbud, men det er ikke kjent når det skjer.

Tabellen viser en beregnet kostnadsvekst mer enn forutsatt for gjødsel og byggevarer i 2022 for hvert referansebruk, og hvilken kompensasjon jordbruket krever.

Referansebruk Kostnadsvekst mer enn forutsatt. Kr/bruk Kompensasjon kr/bruk
Melk og storfeslakt, 30 årskyr, landet 36 200 31 300
Korn, 396 dekar korn. Landet 32 300 37 300
Sau, 156 vinterfôra sau, landet 15 600  20 300
Melkeproduskjon geit, 144 årsgeiter, landet  17 200 14 900
Svin og korn, 52 avlssvin + 373 dekar korn, landet  30 600 35 000
Egg og planteprod, 6758 høner + 343 daa korn, landet  37 500 42 500
Poteter og korn, 121 daa poteter+ 313 daa korn, landet  53 700 59 500
Storfeslakt/ammeku, 31 ammekyr. Landet 29 700 33 500
Frukt og bær, 49 dekar frukt og bær. Landet 6 900  8 200 
Grønnsaker, 82 dekar grønnsaker + 286 daa korn. Landet 59 400 67 600
Fjørfekjøtt og planteprodukter, 123 241 fjørfeslakt. Landet 26 300 25 100
Økologisk melk og storfeslakt, 29 årskyr. Landet 21 800 34 100
Melk, de ⅓ minste melkebrukene, 15 årskyr. Landet 19 300 19 500
Melk, de ⅓ største melkebrukene, 49 årskyr. Landet 57 200 45 100
Melk, de 25 største melkebrukene, 66 årskyr. Landet 75 000 61 500
Melk og storfeslakt, 36 årskyr. Østlandets flatbygder 38 100 38 900
Melk og storfeslakt, 29 årskyr. Østlandets andre bygder 40 000 33 600
Melk og storfeslakt, 34 årskyr. Agder/Rogaland, Jæren 31 300 22 800
Melk og storfeslakt, 26 årskyr. Agder/Rogaland a.bygder 29 600 26 500
Melk og storfeslakt, 28 årskyr. Vestlandet 33 300 27 400
Melk og storfeslakt, 34 årskyr. Trøndelag 41 400 33 900
Melk og storfeslakt, 28 årskyr. Nord-Norge 37 500 35 000
Korn, <400 dekar korn (234 dekar korn). Østlandet 19 000 24 600
Korn, de 20 største brukene, 865 dekar korn. Østlandet 73 600 74 700
Korn og korn/svin, 346 daa korn + 27 avlssvin. Trøndelag 25 100 33 200
Sau, 142 vinterfôra sauer. Vestlandet 12 600 17 800
Sau, 183 vinterfôra sauer. Nord-Norge 19 000 24 900
Sau, de 25 største sauebrukene, 292 v.f. sauer. Landet 25 700 32 800