Etter bruddet i jordbruksoppgjøret, satte bønder fra hele landet seg på traktoren for å protestere mot tilbudet fra regjeringa. Det gir ikke framtidstro og utviklingen næringa trenger. Tirsdag formiddag kommer traktorene til Oslo, og det er minst en fra hvert fylke fra Nordland og sørover. Ved Stortinget vil vi overbringe hilsener som de har fått med seg langs ruta. Det er fra folk, andre bønder, og politikere, som støtter opp om norsk matproduksjon.

Hovedmarkeringen for bruddet i jordbruksforhandlingene blir:
tirsdag 11.mai med sending fra kl. 12 – 13 og markeringer i alle fylker 12.00 – 14.00

Vi sender live fra Stortinget og Landbrukets Hus i Oslo, og tar inn stemningsrapporter fra markeringer og bønder rundt om i landet. Vi inviterer alle til å følge med på den digitale sendinga her: https://www.facebook.com/events/472124930790923/ på bondelaget.no eller via facebook.

 

 

- Nå tropper bøndene opp ved Stortinget for å si i fra at vi trenger en satsing på norsk landbruk. For bønder, og for de som skal inn i næringa, er det helt nødvendig med et inntektsløft, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Bøndene som har kjørt traktor gjennom landet til Oslo, forteller om stort engasjement langs ruta fra politikere og folk som gir tommel opp. Oppgjøret kommer til Stortinget og derfor må stortingspolitikerne også få høre om dette.

Journalister kan følge arrangementet på flere måter:

  • Til stede foran Stortinget.
  • Følge streamen på bondelaget.no/facebook
  • Rundt om i landet er bønder samlet, det er store traktormarkeringer og merkbart flere traktorer langs veiene. Vi setter dere gjerne i kontakt med aktuelle bønder i alle fylker.
  • Bøndene som er samlet foran Stortinget, er også tilgjengelige for pressen før og etter arrangementet, enten ved Stortinget eller ved Landbrukets Hus på Grønland.  Vi setter dere gjerne i kontakt.

Bakgrunn: brudd i årets jordbruksoppgjør

Torsdag ble det brudd i årets jordbruksoppgjør. Vi trenger å ruste landbruket for framtida. Bondelaget mener bøndene trenger et skikkelig inntektsløft for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringas tilbud, derfor er det brudd i forhandlingene.