Les: Protokoll fra årsmøte i Norges Bondelag 10. - 11. juni 2015

Informasjon, sakliste og sakspapirer til årsmøtet finnes nedenfor.

Program for hele årsmøteuka

 • Mandag 8. juni kl 16-18             Møte i arbeidsutvalget
 • Tirsdag 9. juni kl 9-11                 Styremøte
 • Tirsdag 9 juni kl 13-17                Representantskapsmøte - Les mer: Representantskapsmøte 9. juni 2015
 • Onsdag 10. juni kl 8.30-18         Årsmøte
 • Torsdag 11. juni kl 8.30-16.30   Årsmøte

Praktiske opplysninger

Forslag til sakliste for årsmøte i 2015

Sakspapirer vil bli lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1   Navneopprop

Sak 2   Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3    Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4    Åpent eller lukket møte

Sak 5   Leders tale
             Generaldebatt

Sak 6    Norges Bondelags årsmelding 2014 - Saksframlegg
              Årsmelding 2014 - interaktiv       

Sak 7   Styrets beretning – Konsernregnskap for 2014 - Melding fra revisor
             (Dokumentene finnes også på s 63-80 i Årsmelding 2014)

Sak 8    Rammebudsjett og kontingent for 2016
              Innkommet sak fra Møre og Romsdal Bondelag:
              Øremerket kontingent til Malawiprosjektet (Les om Malawiprosjektet)

Sak 9    Tema klimaendringer: Hvordan grep tar vi i norsk landbruk?
              Klimasmart matproduksjon - forslag til resolusjon
              Les rapport: Klimasmart og bærekraftig matproduksjon

Sak 10  Innkomne saker
              Fra Sør-Trøndelag Bondelag: Økt produksjon av norske fôrressurser!

Valgnemndas innstilling til sak 11, 12, 13, 14 og 15
CV for kandidater til styre og ordfører

Sak 11  Valg av revisor for 2016 og fastsetting av revisors godtgjørelse 

Sak 12  Valg av styret i Norges Bondelag               
              a) Leder
              b) 1. nestleder
              c) 2. nestleder
              d) fire styremedlemmer
              e) tre varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 13  Valg av ordfører i Norges Bondelag
              a) Ordfører
              b) Varaordfører
              c) to varamedlemmer i nummerorden

Sak 14  Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2016             

Sak 15  Fastsetting av godtgjøring for 2015/2016

      A. Godtgjøring:

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. Øvrige styremedlemmer
 5. Ordfører
 6. Fylkesledere
 7. Godtgjørelse for teletjenester

      B. Reise- og kostgodtgjøring for 2015/2016:

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2016.
 2. Fylkesleder

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg