Les: Protokoll fra representantskap i Norges Bondelag 9. juni 2015

Informasjon, sakliste og sakspapirer finnes nedenfor.

Forslag til saksliste for representantskapet

Sakspapirer vil bli lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1 Navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4 Rammebudsjett og kontingent for 2016
           Representantskapet innstiller til årsmøtet

Sak 5 Jordbruksforhandlingene 2015 og landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6 Innkomne saker til behandling i årsmøtet
           Fra Sør-Trøndelag Bondelag: Økt produksjon av norske fôrressurser!
           Representantskapet innstiller til årsmøtet

Sak 7 Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8 Åpent eller lukket møte
           Representantskapet innstiller til årsmøtet

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg