Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes, Kristin Ianssen og Brita Skallerud utgjør også det kommende året ledertrioen i Norges Bondelag.

Årsmøtet har valgt nytt styre i Norges Bondelag. Hele valgkomiteens innstilling gikk igjennom.

- Jeg takker for tilliten Det er godt å ha så solid støtte i det arbeidet vi skal gjøre framover, sier Lars Petter Bartnes. - Nå gleder jeg meg til å ta fatt på de sakene som venter, og det er er bra for organisasjonen at vi står samlet i det arbeidet vi står foran, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes fikk stående applaus da valgresultatet var klart. Han står støtt som Bondelagsleder. Bartnes ble valgt med 163 stemmer. Fire var blanke.

Det nyet styret i Norges Bondelag består av:

Leder, Lars Petter Bartnes, gjenvalgt, fra Nord-Trøndelag.
Første nestleder Kristin Ianssen, gjenvalgt, fra Østfold.
Andre nestleder Brita Skallerud, gjenvalgt, fra Akershus.
Einar Frogner, gjenvalgt, fra Hedmark.
Styremedlem Arnstein Røyneberg, ny, fra Rogaland.
Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag (Tine) ny.
Oddveig Gikling-Bjørnå, Møre og Romsdal (Nortura) ny

Styremedlemmene Bjørn Gimming, Jan Gunnar Eilertsen og Gustav Grøholt er ikke på valg i år.

Les presentasjon av styremedlemmene.

Varamedlemmer for 1 år:
1. Birte Usland, Vest-Agder, ny
2. Torbjørg Austrud, Hordaland, ny
3. Einar Myki, Hedmark , ny

Ordførerkollegiet
Ordfører for 1 år: Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal
Varaordfører for 1 år: Kjerstin G. Lundgård, Hedmark, ny
Varamedlemmer for 2 år: 1. Frøydis Haugen, Hordaland, ny
2. Asgeir Slåttnes, Troms (gjenvalg)

Valgnemnda
Leder for 1 år: Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold (ny)
Nestleder for 1 år: Bjarte Naterstad, Hordaland (ny)
Medlemmer for 2 år:
Daniel Arne Hansen, Nordland, Troms, Finnmark
Cathinka Jerkø, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
Svein Stubberud, Østfold, Akershus, Vestfold
Harald Lein, Norske Felleskjøp

Illustrasjon kornåker

Klimasmart matproduksjon

Norges Bondelag for redusert bruk av fossil energi, klimasmart matproduksjon og en klimapolitikk som fremmer nye løsninger basert på naturens ressurser. Les hele resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere