Posteringsnøkler for landbruksregnskap med binæringer er den eneste håndboka som er utgitt spesielt for landbruksregnskap med binæringer. Den gir nyttig veiledning i praktisk regnskapsføring og har et stort utvalg av kontoforslag og posteringseksempler. Boka inneholder også en innføring i skatte-, merverdiavgifts- og bokføringsregler.

Bestilling

Bestill i nettbutikken (varenummer 12521).

Årets utgave

Utgave 27 er ajourført pr. april 2023 med regler for skatt, merverdiavgift og bokføring. Blant annet omtales:

  • Skatteregler for skog både i enkeltpersonforetak og selskap.
  • Skatteregler for overdragelse av gardsbruk og skog.
  • Regler for yrkesbil.
  • Regler for merverdiavgift som er aktuelle i praktisk regnskapsføring.
  • Posteringseksempler med kontoforslag til mange av stikkordene.

Boka har hovedvekt på landbruk med binæringer, men inneholder også stoff for næringsdrivende innen andre bransjer. Den har også stikkord for ANS og DA, aksjeselskap og samvirkeforetak. Bl.a. omtales regnskaps- og revisjonsregler, stiftelse og vedtekter, disposisjon av årsresultat og utbytteregler for aksjeselskap og samvirkeforetak.

Boka er redigert av seniorrådgiver Sigurd Gudmund Løland.

ISBN 978-82-7712-135-2.