Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene. Skatteytere som etter retningslinjene falt utenfor virksomhetsbegrepet fikk allerede i 2016 en forenklet rapportering på skattemeldingen. Like fullt er det viktig at det rapporteres riktig, ikke minst for å få skattefordelen ved bruk av skogfond. Derfor har Skogkurs i samarbeid med Bondelaget laget hjelpeskjemaer til nedlasting for regnskapsførere og andre som skal rapportere.


Beregningsskjemaene er i Excel og kan lastes ned gratis HER.

Regnearket består av:

  • Beregning av kapitalinntekt/kapitalkostnad for overføring til skattemeldingen
  • Hjelpetabell 1 – Beregning av skattepliktig del av skogfond
  • Hjelpetabell 2 – Avskrivninger

       I begge hjelpetabellene ligger lenker til ytterligere forklaring.