En av de viktigste nye reglene gjelder kjøp av varer fra utlandet. Om du for eksempel importerer en maskindel fra Sverige, må den som fører regnskapet for virksomheten passe på å regne ut og bokføre merverdiavgift på dette kjøpet. Dette er nytt for de fleste, siden innførselsmerverdiavgift som regel har blitt betalt på grensen eller krevd opp fra speditør/transportselskapet tidligere.

Tolletaten krever ikke lenger opp innførselsmerverdiavgift når varen fortolles. Årsaken er at ansvaret for avgiften nå er overført til Skatteetaten.

Viktig å tenke på i regnskapet

Mva-meldingen er forskjellig fra omsetningsoppgaven, med flere og nye poster. Pass på at 2017-regnskapet føres slik at du får ut regnskapstallene  fordelt på postene i den nye meldingen.

Trenger du hjelp?

www.skatteetaten.no/import finner du enkle veiledninger til innførselsmerverdiavgiften. Du kan også ringe Skatteetaten på 800 80 000 for hjelp.