Det vart ikkje høve til mykje tilvenningstid for den nye fylkesleiaren då regjeringa har sett i spel store deler av verktykassa i norsk landbruk.

Her kan du lese om nokon av sakene som Sogn og Fjordane Bondelag har vore opptekne av i 2015:

Årsmeldinga for 2015