Lenkje til Sogn og Fjordane Bondelag si årsmelding 2019

Årsmeldinga vart godkjend i fylkesårsmøtet torsdag 5. mars 2020.

Bilete frå november 2019 då høgre sitt landbrukspolitiske nettverk mellom anna vitja skredråka Slåtten i Jølster.  Stortingsrepresentant Frida Melvær i prat med leiar i Jølster Bondelag Geir Støfring.