Statsråd Jon Georg Dale vart skifta ut med Bård Hoksrud som tidleg i 2019 er skifta ut med Olaug Bollestad.  Marknaden for dei fleste produkt er metta. Mykje grunna ein stadig aukande import.   Det gjer at ein ved inngongen til 2019 står i ein utfordrande situasjon når det gjeld å få opp inntekta til den som skal produsere maten på vårt bord.

Årsmelding for Sogn og Fjordane Bondelag 2018

Frå Vik 30. mai 2018 - Hausteklart gras

Fylkesstyret på gulrotopptaking i Lærdal

Anders Huus frå Norges Bondelag sentralt på tur i fylket hausten 2018.  Her er tema sau i møte med Jan Asle Bolset.  Til Høgre er fylkesleiar Anders Felde.