Det gis opplæring i det mest grunnleggende av arbeid i lokallagsstyrene og administrasjon av lokallagene. Jordbruksforhandlingene å ståa i landbrukspolitikken i "nuet".

I 2019 tilbys lokallagsstyrene å delta på "Bli med kurs" som Midtnorsk Landbruksråd arrangerer:

Mandag 18. november i Steinkjer

Tirsdag 19. november på Stjørdal

Onsdag 20. november på Storås

(og to kurs i Møre og Romsdag uka etter).

I tillegg vil det bli gitt en eller flere opplæringsdager i praktiske ting som å bruke Mitt Lokallag, hjemmesiden, kommunikasjonsplattformer som e-post, facebook og messenger. Dette er det hensiktsmessig å vente med til vi har alt dette klart med Trøndelag Bondelag.