I 2019 blir det første ledermøtet i Trøndelag Bondelag, og det blir 4. desember etter ekstraordinært årsmøte i fylkeslagene og konstituernede årsmøte for Trøndelag Bondelag 3. desember. Det legges opp til et stor "trønderfest" etter årsmøtene!

Ledermøtet 2018 var sammen med Nord-Trøndelag Bondelag på Stjørdal pga sammenslåingsprosessen.I 2016 hadde vi ledermøte sammen med Hedmark Bondelag. Av og til legges ledermøtet opp som studietur til utlandet. Vi har vært i Sveits, England og Tyskland. Ledermøtet er for fylkesstyret og alle lokallagslederne eller deres stedfortreder.