Presentasjonene

Velkommen, informasjon om dagen og forprosjektet - Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag

Hva er morgendagens marked og trender, og hva vil forbrukeren etterspørre av grønnsaker, frukt og bær? - Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef, Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Hvordan oppnå økt verdiskaping i morgendagens marked? Refleksjoner med utgangspunkt i visjonen til Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS): Samhold, markedsbalanse og økt norskandel - Morten N. Andersen, daglig leder, Grøntprodusentenes samarbeidsråd.

Muligheter og begrensninger for økt verdiskaping sett fra vårt ståsted, og hva er vår rolle. Synspunkter fra et panel bestående av: Inger Grøttum (Orkla), Robert Lindgjerdet (GPØ), Gry Sørensen (NFGF/FGS), Kristian Guren (produsent), Marius Enholm (produsent)

Hva kan ny teknologi og dyrkingsfaglig kompetanse i produksjonen bety for å oppnå økt verdiskapning? - Ellen M. Hovland (FoU-sjef Gartnerhallen), Thomas Holz (NLR)