De som har bidratt inn i arbeidsgruppa er: Skogselskapet i Østfold, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold, Viken Skog, Glommen Skog og Østfold Bondelag.

De som har bidratt med midler til produksjon av filmen er: Fylkesmannen i Østfold, Østfoldkorn, Viken Skog, Glommen Skog, Østfold Landbruksselskap, Borregaard og Østfold Bondelag.

Denne lange filmen er også delt opp i mindre filmer som tar for seg hver sin produksjon.

 

Denne "lange" filmen er delt opp i mindre filmer som tar for seg hver produksjon.

Film om skogbruk

Film om fjørfeproduksjon

Film om kornproduksjon

Film om grønnsaksproduksjon