Tilbyr kurs i flomforebygging

Publisert 19.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

Matjorda vaska vekk
Matjorda ble vaska vekk og bare potetene stod igjen, da flommen Synne herja på Agder i fjor høst.

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Norges Bondelag har utarbeida en veileder for forebygging av flom og overvann, som ble ferdigstilt like før jul. Nå tilbyr vi også orienteringsmøter om flomforebygging til lokallagsledere i de mest flomutsatte delene av landet.  

- Vi har utvikla et kursopplegg til flomveilederen som vi håper å få presentert for flest mulig lokallagsledere, som igjen kan formidle kunnskapen videre til sine medlemmer, sier Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi i Norges Bondelag. 

​Håper på samarbeid mellom grunneiere

​Han håper også at møtene kan bidra til at flere går sammen om flomforebyggende tiltak. 

- Et viktig tiltak for å forebygge flom er å få organisert grunneiere i et nedbørfelt slik at man gå sammen for å takle utfordringene, noe lokallagsledere kan ta et initiativ til, sier Guldal, som har hatt ansvar for å utarbeide flomveilederen. 

​I første omgang tilbys det kurs for lokallagsledere i Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland, men forebygging av flom er dessverre også aktuelt for andre fylker.

​Økt nedbørsintensitet framover

- Mer intens nedbør, større og oftere flommer gir grunn til stor bekymring for hva som kan skje med folk og fe, og jordressursen. Flommene etter Synne, og sommerens erfaringer fra Utvik og Agder-fylkene gir grunn til stor bekymring, også fordi det varsles at nedbørintensiteten skal øke med ytterligere 40 prosent i årene som kommer, sier Svein Guldal. 

​Han oppfordrer lokallagsledere i de aktuelle fylkene til å ta kontakt med sitt fylkeskontor, om de ønsker orienteringsmøte om flomforebygging. Flomveilederen i sin helhet kan leses og lastes ned her. 
 

 

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere