Norges Bondelag har utarbeida en veileder for forebygging av flom og overvann, som ble ferdigstilt like før jul. Nå tilbyr vi også orienteringsmøter om flomforebygging til lokallagsledere i de mest flomutsatte delene av landet.  

- Vi har utvikla et kursopplegg til flomveilederen som vi håper å få presentert for flest mulig lokallagsledere, som igjen kan formidle kunnskapen videre til sine medlemmer, sier Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi i Norges Bondelag. 

​Håper på samarbeid mellom grunneiere

​Han håper også at møtene kan bidra til at flere går sammen om flomforebyggende tiltak. 

- Et viktig tiltak for å forebygge flom er å få organisert grunneiere i et nedbørfelt slik at man gå sammen for å takle utfordringene, noe lokallagsledere kan ta et initiativ til, sier Guldal, som har hatt ansvar for å utarbeide flomveilederen. 

​I første omgang tilbys det kurs for lokallagsledere i Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland, men forebygging av flom er dessverre også aktuelt for andre fylker.

​Økt nedbørsintensitet framover

- Mer intens nedbør, større og oftere flommer gir grunn til stor bekymring for hva som kan skje med folk og fe, og jordressursen. Flommene etter Synne, og sommerens erfaringer fra Utvik og Agder-fylkene gir grunn til stor bekymring, også fordi det varsles at nedbørintensiteten skal øke med ytterligere 40 prosent i årene som kommer, sier Svein Guldal. 

​Han oppfordrer lokallagsledere i de aktuelle fylkene til å ta kontakt med sitt fylkeskontor, om de ønsker orienteringsmøte om flomforebygging. Flomveilederen i sin helhet kan leses og lastes ned her.