Utfordrende klimasituasjon for landbruket fram mot 2100

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Klimadirektoratet og Meteorologisk institutt offentliggjør i dag en ny klimarapport, ”Klima i Norge 2100” som viser dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag lager nå en egen flomstrategi.

Rapporten slår fast at vannmengdene vil øke dramatisk, og det må påregnes større flommer og mer intense byger. I rapporten heter det at ”Antall dager med kraftig nedbør vil mer enn fordobles ved slutten av århundret i alle årstider”.

Kraftige virkemidler må til

- Denne utviklingen er dramatisk for jordbruket i Norge og resten av verden. Skal vi sikre og øke selvforsyningen av norsk mat, må det kraftige virkemidler til for å sikre at jord ikke renner vekk, og at avlinger kan sås og høstes på mye kortere tidsintervaller enn før, slår leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes fast.

- Med disse utsiktene blir det enda viktigere å sikre matjorda mot nedbygging. Jord bygges ned i stort tempo, men i framtida vil vi komme til å trenge all tilgjengelig jord til matproduksjon, fortsetter Bartnes.

Infrastruktur må bygges på fjell

Infrastruktur som vei og jernbane må legges på fjell og det må etableres teknologier som forsinker vannets vei mot jordarealer og vassdrag, fra betong og asfaltarealer.

- Det må bevilges langt større summer til drenering, og det er behov for mer forskning både for å finne ut hvordan endringene vil slå ut og hvordan problemstillingene kan håndteres i framtidas jordbruk, understreker Bartnes.

Lager flomstrategi

Norges Bondelag har med bakgrunn i de alvorlige flomhendelsene på Vestlandet høsten 2014 bestemt seg for å lage en egen flomstrategi. I dette arbeidet samarbeider jordbruket med NVE og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og andre relevante miljøer.

- De vannmengdene som denne rapporten indikerer, kan bli en alvorlig trussel mot matsikkerheten og må tas på største alvor av næringen og politiske myndigheter, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere