Rovdyr, inntekt og mangfold i debatten

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtesalen

Årets jordbruksoppgjør var tema for flere i årsmøtedebatten. Engasjerte rovdyrinnlegg preget også ordskiftet.

- Jeg oppfatter ikke at statsministeren tar ansvar for den verdiskapinga jordbruksnæringa bidrar med når de går til omkamp med Stortinget i jordbruksoppgjøret, sa Trond Ellingsbø i et av de første innleggene.

Følg Bondeltinget direkte her. 

Flere fulgte på. Knut Johan Singstad fra Sør-Trøndelag pekte på at de 165 millioner kr som er forskjellen mellom Venstres forslag til jordbruksoppgjør og forslaget til KrF, Ap, SV og MDG utgjør 0,0001 prosent av statsbudsjettet. – Slutt med det politiske spillet om jordbruket, følg opp jordbruksmeldinga, oppfordret Singstad.

Rovdyrforvaltning og politikk som ikke fungerer

Borgny Kjølstad Grande fra Nord-Trøndelag uttrykte sterk bekymring over hvordan rovdyrpolitikken gjør at en etter en gir seg i beitenæringa. – Næringa tåler ikke det rovdyrtrøkket som vi har nå, understreket Grande.

Det var det flere delegater fra Telemark, Oppland, Hedmark, Nordland og Finnmark som kunne være enig i. – Midt oppe i tragedien som har vært på Gran, er det frustrerende å se hvordan forvaltninga jobber. Vi må sørge for at dyr blir tatt ut før beitesesongen starter, sa Marthe Dypdalen fra Oppland.

- Vår viktigste ressurs er blitt ulvens spiskammer og lekegrind, sa Kristina Hegge fra Oppland 

Mangfold over hele landet

Ole Martin Eikeland fra Suldal, Rogaland var en av flere utsendinger som var opptatt av å sikre et jordbruk over hele landet. – Det betyr noe at det bor folk rundt bonden. Gleda over å utvikle drifta si forsvinner når du ikke har naboer lenger, sa Eikeland og slo et slag for mangfoldet.

Også konsesjonsloven som ble endret med vedtaket i Stortinget tirsdag, ble viet oppmerksomhet av flere. – De nylig vedtatte endringene gjør at 80 prosent av jordbrukseiendommene i Troms blir unntatt boplikt og priskontroll. Det er ikke måten å løse leiejordsproblematikken på, pekte Tone Rubach fra Troms på.

Østfold Bondelag skriver Høy aktivitet på hjemmebane

Se flere bilder hos Sogn og Fjordane Bondelag

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere