Rovdyr, inntekt og mangfold i debatten

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtesalen

Årets jordbruksoppgjør var tema for flere i årsmøtedebatten. Engasjerte rovdyrinnlegg preget også ordskiftet.

- Jeg oppfatter ikke at statsministeren tar ansvar for den verdiskapinga jordbruksnæringa bidrar med når de går til omkamp med Stortinget i jordbruksoppgjøret, sa Trond Ellingsbø i et av de første innleggene.

Følg Bondeltinget direkte her. 

Flere fulgte på. Knut Johan Singstad fra Sør-Trøndelag pekte på at de 165 millioner kr som er forskjellen mellom Venstres forslag til jordbruksoppgjør og forslaget til KrF, Ap, SV og MDG utgjør 0,0001 prosent av statsbudsjettet. – Slutt med det politiske spillet om jordbruket, følg opp jordbruksmeldinga, oppfordret Singstad.

Rovdyrforvaltning og politikk som ikke fungerer

Borgny Kjølstad Grande fra Nord-Trøndelag uttrykte sterk bekymring over hvordan rovdyrpolitikken gjør at en etter en gir seg i beitenæringa. – Næringa tåler ikke det rovdyrtrøkket som vi har nå, understreket Grande.

Det var det flere delegater fra Telemark, Oppland, Hedmark, Nordland og Finnmark som kunne være enig i. – Midt oppe i tragedien som har vært på Gran, er det frustrerende å se hvordan forvaltninga jobber. Vi må sørge for at dyr blir tatt ut før beitesesongen starter, sa Marthe Dypdalen fra Oppland.

- Vår viktigste ressurs er blitt ulvens spiskammer og lekegrind, sa Kristina Hegge fra Oppland 

Mangfold over hele landet

Ole Martin Eikeland fra Suldal, Rogaland var en av flere utsendinger som var opptatt av å sikre et jordbruk over hele landet. – Det betyr noe at det bor folk rundt bonden. Gleda over å utvikle drifta si forsvinner når du ikke har naboer lenger, sa Eikeland og slo et slag for mangfoldet.

Også konsesjonsloven som ble endret med vedtaket i Stortinget tirsdag, ble viet oppmerksomhet av flere. – De nylig vedtatte endringene gjør at 80 prosent av jordbrukseiendommene i Troms blir unntatt boplikt og priskontroll. Det er ikke måten å løse leiejordsproblematikken på, pekte Tone Rubach fra Troms på.

Østfold Bondelag skriver Høy aktivitet på hjemmebane

Se flere bilder hos Sogn og Fjordane Bondelag

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere