Regjeringa nedstemt om fjerning av odelsretten

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

Stortinget stemte 8. mai ned forslag om å oppheve Grunnlovens § 117 som gir grunnlovsvern av odels- og åsetesretten. – Det viser at viktige pilarer i den norske landbruksmodellen fortsatt har sterk støtte, mener Bondelaget.

Stortinget stemte 8. mai ned representantforslag om å oppheve Grunnlovens § 117 om odels- og åsetesretten. Forslagene var fremmet av stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp og av stortingsrepresentanter fra Venstre.

Odels- og åseteretten legger til rette for at gården videreføres til neste generasjon.  De odelsberettigede har rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta eller til en dårligere odelsberettiget. Åsetesretten er en rett livsarvingene (barna og barnebarna) til eieren av odlingsjord har til å kreve å få overta eiendommen på skifte når eieren dør.

Endring av Grunnloven krever at 2/3 av representantene stemmer for forslaget. I Stortinget var det kun regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre som stemte for forslagene og dermed langt unna å få gjennomslag. I stortingsdebatten uttrykte flere partier sterk støtte for odelsretten.

- Krf vil beholde loven, den tjener oss godt. I Norge har vi selvstendige, selveiende og frie bønder. Det er et kjennetegn ved det norske landbruket. Odelsinstituttet bidrar til en god forvaltning av landbruket og landbrukstradisjoner, sa Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, er svært fornøyd med dagens vedtak som befester odelsrettens sterke posisjon i norsk landbrukspolitikk.

- Stortingets vedtak viser fortsatt sterk støtte for en av de viktigste pilarene i norsk landbruk som gir bonden viktig forutsigbarhet og fremmer likestilling i landbruket, sier Skorge.

I Jeløya-plattformen skriver regjeringa at de vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Skorge håper imidlertid debatten og vedtaket i Stortinget betyr spikeren i kista for regjeringas planer om å avvikle loven.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere