Styret for Landbrukets HMS-tjeneste har med utgangspunkt i jordbruksavtalen for 2013 vedtatt overføring av virksomhet og ansatte til Norsk Landbruksrådgiving per 1. januar 2014.

HMS-tjenester over hele landet

Landbrukets HMS-tjerneste tilbyr i dag tjenester over hele landet i samarbiedt med 34 regionale bedriftshelsetjenester. Det er ansatt 42 regionale HMS-rådgivere, 4 distriktsledere og 7 personer ved hovedkontoret på Kongsberg.

15.000 bønder har gått på HMS-kurs

LHMS sitt tjenestetiilbud når rundt 15.000 bønder årlig. Mer enn 15.000 bønder har gjennomført kurset "praktisk HMS-arbeid. - Sett i forhold til antall landbruksforetak, har oppslutningen om Landbrukets HMS-tjeneste økt jevnt og trutt siden etableringen. - Det forventes ytterligere framgang ved at virksomheten i Norsk Landbruksrådgiving og Landbrukets HMS-tjeneste knyttes sammen, heter det i grunnlaget for Bondelagsstyrets oppnevning av styremedlem for Landbrukets HMS-tjeneste.